Leucozonia smaragdula (LINNAEUS, 1758) マルニシ
南紀では珍しいものだと思います。
"Ogokudai" Kushimoto (Wakayama-Pref),Japan , July 2001.
SL:39mm
Thanks: Mr. Hototogisu