Coralliophila squamosissima (E. A. SMITH, 1876) カゴメサンゴヤドリ
サンゴイソギンチャクに寄生するようです。
"Azumame" Kushimoto (Wakayama-Pref),Japan ,in 3m, July 2002.
SL:15mm
"Migusazaki" Tsubaki (Wakayama-Pref),Japan ,June 2002.
SL:28.5mm