Macoma praetexta (MARTENS, 1865) オオモモノハナガイ
本種は温帯性が強いので南紀での棲息場所は限られると思います。
Tanabe Bay (Wakayama-Pref),Japan ,August 2007.
SL:32mm
Thanks: Mr.@medakara